Blogg

Affärsutveckling och kommunikation

Alla har en historia att berätta sägs det. Kanske finns det ett visst mått sanning i detta påstående. I och med att ingen upplevt samma resa som någon annan, kan man också få lära sig en hel del om personen eller verksamheten som ligger bakom en tolkning av världen. När man jobbar med affärsutveckling och kommunikation till marknaden, är det viktigt att ha en berättelse att komma med. Ser vi till de större verksamheter som etablerat sig kan vi se en ungefärlig likhet mellan flera av dessa. Klicka här för att komma till en annan sida om denna inriktning.