Bloggen

Fler och fler företag har börjat överge de äldre lösningarna inom It och istället i en större omfattning börjat använda sig av olika molntjänster. Något som också är en bra lösning redan nu – men som på sikt kommer att bli än bättre då utvecklingen ständigt går framåt bland leverantörerna av dessa. Inom loppet av några år så tror vi att de flesta företag i någon mån använder sig av molntjänster och speciellt vanligt tror vi att de av en mindre storlek kommer att göra så. Det kommer att vara en självklarhet, precis som att ha en modern telefonväxel.

Det är nämligen mindre företag som tjänar allra mest på att använda molntjänster för sin verksamhet och främst så handlar det om att man sparar väldigt mycket pengar på en sådan lösning. Istället för att som mindre företag tvingas lägga upp till 10.000 kronor för varje server – utrustad med mjukvara och operativsystem –  så kan man istället hyra in sig hos en leverantör av molntjänster och – månadsvis – betala en liten summa; för en betydligt högre effekt.

Det som många insett är nämligen att olika affärssystem tar lång tid att installera och börja använda och att det krävs att man som företag har en kunnig och skicklig it-avdelning som sköter allt från operativsystem till att installera nya funktioner. En process och – framförallt – en kostnad som man slipper om man väljer molntjänster för sitt företag.

Det som ytterligare talar för detta och som vi berörde ovan handlar om att man får mer för sina pengar; man får en betydligt högre prestanda och detta beror på att ett företag som erbjuder molntjänster ofta har mer pengar att röra sig med (i och med att de har flera kunder som betalar varje månad och inte bara en enda) och att dessa således hela tiden kan uppdatera, satsa pengar och investera i bättre lösningar.

Ditt företag blir mer flexibelt med molntjänster

Som ytterligare en fördel med molntjänster så kan vi nämna det faktum att kunder och affärspartners får lättare att nå information och att det i och med detta blir enklare att interagera dessa i olika typer av transaktioner där an måste samarbeta. Oavsett var i världen dessa befinner sig.

Flexibilitet är ett nyckelord då det kommer till molntjänster och detta är ett ord som går att applicera såväl till det vi nämnde nyss – att affärspartners lättare kan få tillgång och bli delaktig i uppgörelser – och till friheten som de anställda kan skaffa sig. genom molntjänster kan man som anställd jobba lika bra och effektivt sittande på en strand i Thailand som man kan göra genom att sitta på sin arbetsplats.