Bloggen

Installera element

Nu när du har bestämt att du vill installera en element i ditt badrum är det första som tänker på om det är möjligt eller inte. Det enkla svaret är att det är det, men du måste följa några viktiga tips och regler för att se till att du installerar det korrekt.

Tumregeln när du installerar element är att de ska installeras i områden där de är synliga. Ett element i badet eller ett rum som under fönster skulle till exempel  vara en bra idé. Att installera en element är ett komplicerat jobb och det kommer att kräva mycket planering och ansträngning från din sida. Du måste ta hänsyn till hur stort utrymme du har tillgängligt och även hur högt element kommer att placeras. Av denna anledning är inte en element en bra idé för små badrum. Det ser inte heller bra ut i mindre badrum på grund av det stora, skrymmande utseendet på elementet. Du måste också se till att ditt befintliga VVS-system är i funktionssätt innan du börjar arbeta med att installera elementet. Om så är fallet måste du se till att alla rören är korrekt anslutna.

Bestämma platsen

Den viktigaste faktorn att beakta när man installerar en element är dess position. Du vill inte att din elementet sitter särskilt högt uppe i rummet, eftersom du kämpar för att kunna se den tydligt. Det är en bra idé att se till att du mäter utrymmet där elementet kommer att installeras och även var badrumsdörren och spegeln kommer att vara belägna. Detta säkerställer att du kan se till att elementet placeras på rätt plats. Nästa sak som du måste tänka på är om du ska använda en bred bas eller smal bas. I båda fallen rekommenderas att du använder isolering för att förhindra att elementet blir för varm. Se till att du vet de exakta måtten på ytan som elementet installeras på. Du bör också se till att alla rörfogar är ordentligt inriktade och åtdragna. Du måste också se till att hålen är riktade ordentligt, så att de inte orsakar några läckor. Det kommer inte att finnas några läckor om du ser till att installationsproceduren utförs korrekt.

Är du intresserad av hantverk och installationer besök denna sida vastbygg.se.